FANDOM


Teknologi
krav
Beskrivelse Tillader (enheder, bygninger, teknologier) /
Forælder (enheder, bygninger)
Avanceret flyteknik

Radio,

Maskinværktøjer

Antal krævede fremskridt: 55

Antal krævede videnskabspoint 44.370

Alfabetet Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Amfibisk krigsførelse

Navigation,

Tactics

Antal krævede fremskridt: 36

Antal krævede videnskabspoint 12.889

Astronomy

Mysticism,

Mathematics

Antal krævede fremskridt: 5

Antal krævede videnskabspoint 400

Atomic Theory

Theory of Gravity,

Physics

Antal krævede fremskridt: 17

Antal krævede videnskabspoint 3.633

Automobile

Combustion,

Steel

Antal krævede fremskridt: 44

Antal krævede videnskabspoint 28.118

 • Øger forureningen skabt af indbyggerne.
Banking

Handel,

The Republic

Antal krævede fremskridt: 8

Antal krævede videnskabspoint 928

Brobygning

Jernarbejde,

Construction

Antal krævede fremskridt: 6

Antal krævede videnskabspoint 552

 • Tillader Ingeniører, Arbejdere og nybyggere at bygge veje på flodfelter.
Bronze Working Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Ceremonial Burial Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Chemistry

University,

Medicine

Antal krævede fremskridt: 14

Antal krævede videnskabspoint 2.298

Chivalry

Feudalisme,

Hestehold

Antal krævede fremskridt: 7

Antal krævede videnskabspoint 729

Code of Laws

Alphabet

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79

Combined Arms

Mobile Warfare,

Advanced Flight

Antal krævede fremskridt: 58

Antal krævede videnskabspoint 56.104

Combustion

Refining,

Explosives

Antal krævede fremskridt: 39

Antal krævede videnskabspoint 19.155

Kommunisme

Philosophy,

Industrialization

Antal krævede fremskridt: 31

Antal krævede videnskabspoint 10.004

 • Allows changing government to Communism.
 • Reducerer effekten af Katedraler.
Computere

Mass Production,

Miniaturization

Antal krævede fremskridt: 56

Antal krævede videnskabspoint 50.380

Conscription

Democrati,

Metallurgy

Antal krævede fremskridt: 25

Antal krævede videnskabspoint 6.470

[[Konstruktion

Masonry,

Valuta

Antal krævede fremskridt: 3

Antal krævede videnskabspoint 218

 • Tillader Ingeniører, Arbejdere og nybyggere at bygge fæstningværker.
Valuta

Bronze Working

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79

Demokrati

Banking,

Invention

Antal krævede fremskridt: 15

Antal krævede videnskabspoint 2.540

 • Tillader at du ændrer styreform til demokrati.
Economics

Bankvæsen,

Universitet

Antal krævede fremskridt: 15

Antal krævede videnskabspoint 2.405

Elektricitet

Metallurgi,

Magnetisme

Antal krævede fremskridt: 28

Antal krævede videnskabspoint 7.550

 • Forbedrer effekten af amfiteatre.
Elektronik

Bureaukrati,

Elektricitet

Antal krævede fremskridt: 38

Antal krævede videnskabspoint 17.914

Engineering

#Hjulet,

Construction

Antal krævede fremskridt: 6

Antal krævede videnskabspoint 523

Spionage

Kommunisme,

Demokrati

Antal krævede fremskridt: 33

Antal krævede videnskabspoint 12.774

Explosives

Krudt,

Chemistry

Antal krævede fremskridt: 23

Antal krævede videnskabspoint 5.180

Feudalisme

Krigsetik,

Monarki

Antal krævede fremskridt: 5

Antal krævede videnskabspoint 431

Flight

Combustion,

Theory of Gravity

Antal krævede fremskridt: 41

Antal krævede videnskabspoint 22.442

Fusion Power

Atomkraft,

Superconductors

Antal krævede fremskridt: 53

Antal krævede videnskabspoint 54.353

Genmanipulering

Medicin,

Bureaukrati

Antal krævede fremskridt: 35

Antal krævede videnskabspoint 13.908

Guerilla Warfare

Kommunisme,

Tactics

Antal krævede fremskridt: 42

Antal krævede videnskabspoint 20.397

Krudt

Opfindelse,

Jernabejde

Antal krævede fremskridt: 14

Antal krævede videnskabspoint 1.980

Hestehold Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Industrialization

Jernbane,

Bankvæsen

Antal krævede fremskridt: 29

Antal krævede videnskabspoint 7.883

 • Øger forureningen genereret af befolkningen.
[[Opfindelse

Engineering,

Literacy

Antal krævede fremskridt: 11

Antal krævede videnskabspoint 1.232

Jernarbejde

Bronzearbejde,

Warrior Code

Antal krævede fremskridt: 2

Antal krævede videnskabspoint 136

Keramik Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Krigsetik Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Labor Union

Mass Production,

Guerilla Warfare

Antal krævede fremskridt: 55

Antal krævede videnskabspoint 45.896

Laser

Mass Production,

Nuclear Power

Antal krævede fremskridt: 51

Antal krævede videnskabspoint 46.307

Leadership

Chivalry,

Gunpowder

Antal krævede fremskridt: 19

Antal krævede videnskabspoint 3.536

Literacy

Writing,

Code of Laws

Antal krævede fremskridt: 3

Antal krævede videnskabspoint 241

Machine Tools

Stål,

Tactics

Antal krævede fremskridt: 44

Antal krævede videnskabspoint 23.516

Magnetisme

Jernarbejde,

Fysik

Antal krævede fremskridt: 17

Antal krævede videnskabspoint 2.711

Map Making

Alphabet

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79

Masonry Antal krævede fremskridt: 0

Antal krævede videnskabspoint 28

Mass Production

Automobile,

The Corporation

Antal krævede fremskridt: 45

Antal krævede videnskabspoint 31.340

 • Øger forureningen fra befolkningen.
Matematik

Alfabetet,

Masonry

Antal krævede fremskridt: 2

Antal krævede videnskabspoint 136

Medicin

Philosophy,

Trade

Antal krævede fremskridt: 10

Antal krævede videnskabspoint 1.186

Metallurgy

Krudt,

Universitet

Antal krævede fremskridt: 20

Antal krævede videnskabspoint 3.760

Miniaturization

Machine Tools,

Elektronik

Antal krævede fremskridt: 48

Antal krævede videnskabspoint 32.350

Mobile Warfare

Automobile,

Tactics

Antal krævede fremskridt: 52

Antal krævede videnskabspoint 37.526

Monarki

Ceremonial Burial,

Code of Laws

Antal krævede fremskridt: 3

Antal krævede videnskabspoint 218

 • Tillader styreformen Monarki.
Monotheisme

Philosophy,

Polytheism

Antal krævede fremskridt: 9

Antal krævede videnskabspoint 1.018

Mysticisme

Ceremonial Burial

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79

 • Øger effekten af templer.
Navigation

Seafaring,

Astronomi

Antal krævede fremskridt: 9

Antal krævede videnskabspoint 954

 • Reducerer risikoen for at miste skibe på havet til 12 %.
Nuclear Fission

Mass Production,

Atomic Theory

Antal krævede fremskridt: 48

Antal krævede videnskabspoint 36.171

Atomkraft

Atomfission,

Elektronik

Antal krævede fremskridt: 50

Antal krævede videnskabspoint 42.449

 • Giver skibe en ekstra bevægelse.
Filosofi

Mysticisme,

Literacy

Antal krævede fremskridt: 6

Antal krævede videnskabspoint 546

 • The first player to research Philosophy gets an immediate advance.
Fysik

Literacy,

Navigation

Antal krævede fremskridt: 13

Antal krævede videnskabspoint 1.747

Plastics

Refining,

Space Flight

Antal krævede fremskridt: 63

Antal krævede videnskabspoint 76.083

 • Increases the pollution generated by the population.
Polytheism

Horseback Riding,

Ceremonial Burial

Antal krævede fremskridt: 2

Antal krævede videnskabspoint 136

Radio

Fly,

Elektricitet

Antal krævede fremskridt: 45

Antal krævede videnskabspoint 29.166

 • Gør det muligt for Ingeniører og Arbejdere at bygge lufthavne.
Jernbane

Dampmaskinen,

Brobygning

Antal krævede fremskridt: 25

Antal krævede videnskabspoint 5.549

 • Tillader Ingeniører, Arbejdere og Nybyggere at opgradere veje til jernbaner.
Genbrug

Masseproduktion,

Demokrati

Antal krævede fremskridt: 47

Antal krævede videnskabspoint 35.470

Raffinering

Kemi,

Bureaukrati

Antal krævede fremskridt: 36

Antal krævede videnskabspoint 14.640

Refrigeration

Sanitation,

Elektricitet

Antal krævede fremskridt: 32

Antal krævede videnskabspoint 10,856

 • Tillader Ingeniører, Arbejdere og Nybyggere at opgradere overrislet land til moderne landbrugsjord.
Robotics

Mobile Warfare,

Computers

Antal krævede fremskridt: 58

Antal krævede videnskabspoint 58.995

Raketvidenskab

Avanceret flyteknik,

Elektronik

Antal krævede fremskridt: 57

Antal krævede videnskabspoint 51.430

Sanitet

Engineering,

Medicin

Antal krævede fremskridt: 16

Antal krævede videnskabspoint 2.393

Seafaring

Pottery,

Map Making

Antal krævede fremskridt: 3

Antal krævede videnskabspoint 218

 • Reducerer risikoen for at miste skibe på havet med 25 %.
Space Flight

Computere,

Raketvidenskab

Antal krævede fremskridt: 62

Antal krævede videnskabspoint 70.843

Stealth

Superconductors,

Robotics

Antal krævede fremskridt: 65

Antal krævede videnskabspoint 80.885

Dampmaskinen

Physics,

Invention

Antal krævede fremskridt: 21

Antal krævede videnskabspoint 3.813

Stål

Elektricitet,

Industrialization

Antal krævede fremskridt: 36

Antal krævede videnskabspoint 14.957

Superconductors

Nuclear Power,

Laser

Antal krævede fremskridt: 52

Antal krævede videnskabspoint 50.275

Tactics

Conscription,

Leadership

Antal krævede fremskridt: 30

Antal krævede videnskabspoint 9.808

The Corporation

Økonomi,

Industrialisering

Antal krævede fremskridt: 33

Antal krævede videnskabspoint 11.243

Republik

Code of Laws,

Literacy

Antal krævede fremskridt: 4

Antal krævede videnskabspoint 387

 • Allows changing government to Republic.
Hjulet

Hestehold

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79

Theology

Feudalisme,

Monotheisme

Antal krævede fremskridt: 13

Antal krævede videnskabspoint 1.922

 • Øger effekten af Katedraler.
Gravitationsteorien

Astronomi,

Universitet

Antal krævede fremskridt: 11

Antal krævede videnskabspoint 1.671

Handel

Valuta,

Code of Laws

Antal krævede fremskridt: 4

Antal krævede videnskabspoint 304

Universitet

Matematik,

Philosophy

Antal krævede fremskridt: 9

Antal krævede videnskabspoint 1.018

Skrivekunst

Alfabetet

Antal krævede fremskridt: 1

Antal krævede videnskabspoint 79